Søg på HMI

Søg efter alle hjælpemidler på HMI-basen. Klik på hurtig-link til HMI-basen og leverandører.

Udveksle udstyr

Få adgang til udstyr hos andre kommuner og institutioner, som ikke bruges lige nu, og effektiviser jeres ressourceanvendelse.

Akutsituationer?

Find de ledige hjælpemidler til de akutte situationer. Søg og kommuniker med samarbejdsinstitutioner.

Kun for fagpersoner

Portalen er kun for ansatte i offentlige institutioner. Du kan ikke bruge portalen som privat person.

Hvad siger andre om hjælpemiddelportalen

 • Udforsk potentialet

  Kommuner og regioner anskaffer samlet for ca. 7 mia. kr. medicinsk udstyr, hjælpemidler og velfærdsteknologier om året. Hjælpemidler udgør ca. 4 mia. kr.

  Hjælpemidler anskaffes af fx kommunale depoter, plejecentre, hospitaler, specialhospitaler, rehabiliteringscentre mv. til eget brug eller til udlån til borgere. Behovet for hjælpemidler ændrer sig hele tiden, og derfor ses det ofte, at organisationer står tilbage med hjælpemidler, som ikke umiddelbart kan bruges.

  Et ubenyttet hjælpemiddel er et dyrt hjælpemiddel. Dels fordi det ikke bliver brugt. Og dels fordi der ofte er brugt tid på at hente, vaske, klargøre hjælpemidlet og til sidst sætte det på depot, så det er parat til næste bruger. Det er dermed både hjælpemidlets værdi og arbejdstimer og lagerplads, der spildes, hvis det ikke hurtigt kommer i brug igen.

 • Samarbejd bredt

  Brug Hjælpemiddelportalen til at få de ubenyttede hjælpemidler i brug hurtigt. Portalen henvender sig både til det centrale depot, som dagligt anskaffer og administrerer mange hjælpemidler, og fx det meget mindre plejecenter, som blot har nogle få hjælpemidler. Begge har den samme interesse, nemlig at få udnyttet de anskaffede hjælpemidler mest muligt.

  Eksempler på organisationer, der bruger Portalen er:

  • Hjælpemiddeldepoter og centrale indkøb.
  • Plejecentre og rehabiliteringscentre.
  • Hospitaler og specialhospitaler.
  • Væresteder og beskyttede boliger.
  • Vuggestuer og børnehaver.

  Hjælpemiddelportalen gør det nemt at samarbejde på tværs af siloer organisatoriske strukturer.

 • Effektivt med smarte funktioner

  Du får et stort udbytte af Hjælpemiddelportalen uanset hvor stort dit behov er for køb og salg.

  Portalen kommer med funktioner, der gør det nemt for jer at udlåne, købe og sælge ubenyttede hjælpemidler:

  • Du kan koble Portalen til jeres lagerstyringssystem og automatisk sætte hjælpemidler til salg.
  • Med integration til jeres lagerstyringssystem fjerner vi automatisk hjælpemidler fra Portalen, hvis de kommer i brug.
  • Brug dedikeret app eller en web-side til at sætte til salg.
  • Vælg om du vil sætte til salg til alle eller kun til din egen organisation.
  • Al dialog og bestillinger dokumenteres naturligvis i systemet

  Vi overholder selvfølgelig reglerne for datasikkerhed og GDPR, og vi indgår databehandleraftale, hvis ønsket.

 • Overhold reglerne

  Når offentlige organisationer handler hjælpemidler, er der regler, der er vigtige at overholde. Hjælpemiddelportalen hjælper dig med at overholde to vigtige regler, som er:

  • Handel mellem offentlige organisationer skal være transparent og dokumenteret. En handel må ikke have karakter af en vennetjeneste. Portalen giver fuld gennemsigtighed i jeres handel samt dokumentation af dialog og bestillinger.
  • Mange hjælpemidler er også medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr skal kunne spores fra producent og helt ud til bruger gennem dets levetid. Med Portalen kan du altid genfinde dine handler og således understøtte sporbarhed.

  Der er nogle enkelte andre regler, som I bør kende. Disse er blandt andet:

  • Det er kun overskydende kapacitet, som må sælges.
  • Medicinsk udstyr, som der er ændret væsentligt på, må ikke sælges medmindre det er mærket med et ny CE mærke eller du gør opmærksom på, at det ikke kan bruges som medicinsk udstyr.

  Vi anbefaler, at I tager en dialog med jeres juridiske afdeling.

 • Samarbejd med os

  Hjælpemiddelportalen er udviklet af Inteiro i et tæt samarbejde med en række kommuner. Initiativet til Portalen kom i en dialog med Varde, Næstved og Assens Kommune, som hver især kunne se, at der skete en ophobning af ubenyttede hjælpemidler på de lokale depoter. Det måtte vi gøre noget ved. Resultatet kender du nu.

  Inteiro arbejder med at organisere information om hjælpemidler og stille den til rådighed.

  Vi forfølger vores mission via udvikling og drift af henholdsvis Hjælpemiddelportalen og registreringsplatformen Inteiro Tag Scanner (ITS). ITS er en generisk og skalerbar AIDC (Automatic Identification & Data Capture) løsning til offentlige organisationer baseret på mobiltelefoner. Ved at kombinere NFC-chips, vores mobil-app og web-applikationer sparer vi vores kunder for en masse administrativ spildtid og øger samtidigt sikkerheden omkring hjælpemidlerne.

  Læs mere på inteiro.dk og kontakt os for et samarbejde.